– Vi har ikke fulgt opp avtalen godt nok

Flatangers ordfører tar selvkritikk og innrømmer at kommunen kunne vært mer frampå for å sikre lokalt næringsliv sine interesser i gigantprosjektet.

Selvkritikk: - Vi har ikke fulgt opp avtalen godt nok, sier Flatangers ordfører Olav Jørgen Bjørkås. 

NAMDALSAVISA

FLATANGER: – Det hersket jo en del tvil om prosjektet i det hele tatt var lønnsomt en periode. Derfor ble også investeringsbeslutning utsatt så lenge det var praktisk mulig. Og på grunn av usikkerheten, så tok vi nok ikke tak i dette. Så vi har ikke fulgt opp avtalen godt nok, sier Flatangers ordfører Olav Jørgen Bjørkås.

– Det må vi ta selvkritikk på, legger han til.


Vindkraftutbygging skulle gi store penger til næringslivet

Én måned før spaden skal i jorda på Sørmarkfjellet, har ikke det lokale næringslivet tjent ei krone

Én måned før spaden skal i jorda på Sørmarkfjellet, har ikke det lokale næringslivet tjent ei krone eller fått et eneste oppdrag på gigantprosjektet.

 

Samtidig mener han at kommunen har tatt tak, etter at det på nyåret ble kjent at Trønderenergi skulle bygge parken.

– Vi bidro blant annet til at det ble et møte mellom næringslivet og Trønderenergi i uka som var.

God dialog med andre lokalt

Selv om verken kommune eller utbygger har vært tett på næringslivet, trekker Bjørkås fram at Trønderenergi har vært flinke til å følge opp andre aktører i kommunen.

– De har vært flinke til å gå i dialog med lokale grunneiere og reindriftsnæringa for å finne gode løsninger.

– Det er vel en dialog de må ha for å sikre muligheten til å bygge ut?

– Det kan du si. Og det er nok sånn at de kommersielle interessene vil gå foran den avtalen vi har inngått.

Selv om ingen kontrakter er delt ut til lokale aktører så langt, mener Bjørkås det fortsatt er gode muligheter for det lokale næringslivet.


Høy temperatur på orienteringsmøte om vindmøller på Sørmarkfjellet

Høy temperatur på orienteringsmøte om vindmøller på Sørmarkfjellet

Stian Holmen Lein klarte ikke holde følelsene inne og ba innstendig Trønderenergi om å pakke sammen sakene sine.

 

Ingen blankofullmakt

– Det er fortsatt mange oppdrag som skal gis. Samtidig må jeg minne om at det er opp til næringslivet selv å gi et best mulig tilbud. Avtalen er ingen blankofullmakt. Lokale aktører må konkurrere på lik linje med andre om å gi det beste tilbudet, mener ordføreren.


Vindkraftutbygginga på Sørmarkfjellet

Full forvirring om brakkerigg i Flatanger

I tolvte time ble bygginga av brakkeriggen som skal huse arbeiderne som skal bygge vindkraftparken på Sørmarkfjellet, stanset.