Idretten trenger Nærøysund Arena

Leserinnlegg
NAMDALSAVISA

Kolvereid Idrettslag med sine drøyt 700 medlemmer er glad for at Nærøy kommune gjennom flere år har satt av midler til nye idrettsanlegg, og at dette i 2017 ble fulgt opp med oppstart av planlegging og videre i 2018 med vedtak om investering i svømme-, flerbruks- og basishall i Kolvereid sentrum.

Dette kommer både som et behov for basseng når gamle Nærøy ungdomsskole rives, som med nærhet til skolen gjør at det brukes til svømmeopplæring i skoletiden og svømmetrim og -trening på kveldstid.

Flerbruks- og basishallen vil erstatte den nedslitte og farlige Nærøyhallen. Hallens tekniske tilstand ble i august 2017 vurdert til å være så dårlig at en renovering er grovt estimert til å koste 24,5 millioner kroner. Kolvereid Idrettslag mener disse pengene er bedre anvendt i Nærøysund Arena.

Nærøysund Arenas nærhet til skole, bibliotek, næringsliv og idrettsanlegg for øvrig vil gi oss viktige møteplasser i en region som forventer en innbyggervekst på 20 prosent. Kolvereid Idrettslag vil bidra til å skape både bo- og bli-lyst i Nærøysund kommune gjennom brede, sunne og attraktive lek- og idrettstilbud i Nærøysund Arena.