Ny runde med frivillig vern av skog

30.000 mål med skog vurdert fredet i regionen i en ny runde med frivillig vern.

BOREAL REGNSKOG: Ett av mange vernekriterier som ligger til grunn for frivillig vern av skog er boreal regnskog som det blant annet finnes her ved Storvatnet i Namdalseid. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: De 30.000 målene som nå er i en oppstart av en verneprosess fordeles på sju områder. Mefosselva og Honnavasslia i Flatanger, Storvatnet, Hjartvikfjellet, Gøllaustjønna-Langdalen, og Husåstjønnbekken i Namdalseid samt Mariafjellet i Lierne.