Vil ha Namdalen på samferdselskartet

I løpet av våren skal kommunene i Namdalen komme med sine innspill til ny samferdselsstrategier for Trøndelag

MOBILITET: Kollektivtilbudet er en del av den såkalte mobilitetsstrategien til fylkeskommunen som byr på en del utfordringer. Konrad Pütz i fylkeskommunene la fram en del av disse under samlinga i Grong. 

NAMDALSAVISA

GRONG:– For oss er det viktig å få Namdalen på kartet, både fysisk og med tanke på hvilke kollektivordninger vi skal leve med framover, mente Amund Hellesø, leder i regionrådet.