Hvem har egentlig hatt kraft til å løfte fram Ranem bru, Ap?

NAMDALSAVISA

Det er flott at representanter fra Arbeiderpartiet er på befaring på en av de mange bruene fylkeskommunen har ansvar for. Ordføreren i Overhalla Per Olav Tyldum (Sp) har adressert behovet for ny Ranem bru i lang, lang tid. Slik jeg har forstått det, har ikke den vært løftet opp av Ap tidligere, derfor er det gledelig at de nå støtter ordføreren i dette.


Overhalla Ap med utspill om Ranembrua:

Overhalla Ap: Ranembrua må med i laksevegprosjektet

Ap-politikerne i Overhalla er lei av at det ikke skjer noe med hensyn til planlegging og bygging av ny Ranembru. Nå vil de ha brua med i Lakseveg Nord-prosjektet.

 

Ranemsbrua er Overhallas prosjekt!

Prioriter ny bru


I dagens artikkel refereres dette: «En ting er sikkert; det er vi i Ap som har gjennomføringskraft, og vi har det travelt, sier Brechan som legger til at han etter to dager med lokale vegutfordinger har lært følgende;

– Dere namdalinger har vært tålmodige!»

Da vil jeg minne om at det er Ap som har hatt makta i fylket i 20 år, det må jo si litt om gjennomføringskraften?

Nå er det heldigvis slik at man med Senterpartiet i førersetet på samferdselssiden, så har vi fått kjempet opp budsjettmidlene på veg og også fått lagt føringer i Vegstrategien for Trøndelag, som ikke utelukker bruer med lavere ÅDT fra prioriteringslistene, men setter trafikksikkerhet og fremkommelig først.

At Ranembrua treng en opprustning er sikkert, og jeg ser fram til prioriteringsdebatten med Ap. Men så er det også selvfølgelig også opptil Namdal regionråd og prioritere denne brua i sine innspill til handlingsplaner.