Ja, så klart spiser vi oppdrettslaks!

Laksen er viktig, både for helsa og for Trøndelag

NAMDALSAVISA

Oppdrettslaks er enkelt å tilberede og kjempegodt, samt at det finnes et utall av måter å variere middagen på. Oppdrettslaks er i tillegg sunt og proppfull av omega 3 og omega 6. Det er helse i hver eneste bit. Visste du at studier utført ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) viser at oppdrettslaks inneholder mindre miljøgifter en villaks?

En annen viktig ting med oppdrettslaks er at det bidrar til distrikts-Norge. I fjor fikk norske kystkommuner nesten 3 milliarder i frie midler utbetalt fra Havbruksfondet. Dette er midler som hver kommune kan bruke fritt til bedre tjenester for sine innbyggere. Det kan brukes til å ansette flere omsorgsarbeidere, flere lærere, sette opp flere gatelys eller bygge flere gang- og sykkelstier for å øke trafikksikkerheten.


 

Lakseoppdrett er viktig for sysselsettingen i distriktene, og bare i Trøndelag har over 3000 mennesker sitt levebrød direkte fra oppdrettslaksen, noe som igjen fører til gode skattekroner for distriktskommunene. Lakseoppdrett er en av Trøndelags hjørnesteiner.

Norge har også enorme eksportinntekter fra havbruk, ca. 68 milliarder av totalt 99 milliarder i sjømateksporten kom fra havbruk. Vi eksporterer til 146 forskjellige land, og hver eneste dag spises det 37 millioner porsjoner med norsk kvalitets sjømat- world wide! Av dette kommer 10 millioner porsjoner fra Trøndelag. I 2050 regner Sintef-forskerne med en femdobling, og at bare Trøndelag eksporterer 40–50 millioner sjømatmåltid til verden hver dag. Det er jo helt fantastisk.

Dagens regjering har utviklet et system som belønner de flinke oppdrettsselskapene og sikrer en bærekraftig vekst i oppdrett, for det er jo ikke til å stikke under en stol at næringen har hatt utfordringer. Blant annet med lakselus, rømming og sykdom. Men oppdrettsnæringen har vist seg som en seriøs næring, de har brukt og bruker mye penger og jobber hardt for å få bukt med disse utfordringene. Det ser vi ikke minst med responsen på utviklingstillatelsene. 104 søknader som viser stor innovasjonsvilje i næringen og som vil bidra til en bærekraftig og positiv utvikling av næringen. Trøndersk lakseoppdrett har vist seg å være blant de beste i klassen på å håndtere disse utfordringene, derfor havnet Trøndelag i gul sone og fikk i fjor muligheten til å søke om å øke produksjonen.

Bruken av medikament for å fjerne lakselus er redusert med 4/5 deler de siste årene, det utvikles og testes ut nye former for lukkede og semilukkede anlegg som reduserer risiko for rømming dramatisk og bruken av antibiotika er lavere i oppdrettsnæringen enn i nesten all annen matproduksjon. Det er stor satsing innen forskning og teknologiutvikling i laksenæringen, og det vil gi en enda mer bærekraftig produksjon i fremtida. Ingen former for matproduksjon gir 0 miljøavtrykk, men det er neppe noen næring som er mer bærekraftig enn havbruk og som gir mindre klimaavtrykk per kilo produsert protein.

Så spis oppdrettslaks, laksen er viktig, både for helsa og for Trøndelag!