Gravide står uten følgetjeneste i Lierne

Fra 1. mars sto Lierne uten følgetjeneste for kvinner som skal nedkomme.

Jobber: Avdelingsleder Sissel Brattbakk ved Gyn/fødeavdelinga ved Sykehuset Namsos jobber for å få på plass en følgetjeneste for gravide kvinner i Lierne som skal til sykehus for å føde. 

NAMDALSAVISA

LIERNE: Ansvaret for å ha følgetjeneste til sykehus i kommuner der kommunesenteret ligger minst halvannen time unna nærmeste sykehus, tilligger helseforetaket. Tidligere har kommunal jordmor ansatt i 100 prosent stilling i Namsskogan og Røyrvik også hatt vaktberedskap for Lierne. Denne avtalen ble sagt opp med virkning fra 1. mars, og realiteten er at det per dato ikke finnes følgetjeneste for gravide i Lierne.