Signerer opprop for laksevegen

Næringslivet reagerer sterkt på Venstres utspill om å skape fergefriforbindelse og inkludere fylkesveg 769 i Lakseveg nord.

OPPROP: Lars Fredrik Mørch fikk klar marsjordre på årsmøte i næringsforeninga tirsdag om å si ifra hvor stor konsensusen er.   Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter NA skrev om at Venstre i Vikna og Namsos mener fergefri fjordkryssing av Follafjorden og ny kystveg mellom Namsos og Nærøysund bør utredes som en del av «Lakseveg nord»


Venstre vil inkludere fylkesveg 769 i «Lakseveg nord»

Fergefri forbindelse

Venstre mener fergefri fjordkryssing av Follafjorden og ny kystveg mellom Namsos og Nærøysund bør utredes som en del av «Lakseveg nord».


Full oppslutning

Nå har et samlet næringsliv startet et opprop hvor de stiller seg med bak Lakseveg Nord-prosjektet som inneholder utbedring av fylkesveg 770, 17 og 775 inkludert Trolldalen, og de ber respektive kommunestyrer og fylkestinget i Trøndelag om å fatte vedtak som sikrer at prosjektet blir realisert.

– Fylkesadministrasjonens krystallklare beskjed er at vi må bli enige, sier Lars Fredrik Mørch, daglig leder i Namdalskysten næringsforening.

– Nå er det sånn at det over flere år har vært konsensus om hvilken trase som er viktigst for utvikling, og i gårsdagens møte i næringsforeninga tok jeg opp spørsmålsstillinga om Lakseveg nord og fikk hundre prosent oppslutning om at næringslivet står bak prosjektet.

Mørch forteller at det blir påført flere og flere signaturer på oppropet, og at et samlet næringsliv er klare på at dette er den rette vegen videre.

– Jeg anser Venstres utspill som et positivt bidrag, men da som et delprosjekt i Lakseveg nord. Og for å realisere helheten i det store vegprosjektet er det viktig at vi får inn delprosjekter som i kraft av årsdøgnstrafikken kan være gode bidragsytere til å finansiere prosjektene.


– Håper regionrådet ser bort fra dette

Rune Arstein (H) synes ikke noe om det han kaller en omkamp fra Venstres side.

 

– Ikke realistisk

Samtidig kaller han det en utopi å snakke om fergefri forbindelse.

– Vegen skal ha en bæreevne som samsvarer ti tonns helårs aksellast og 60 tonn totalvekt. Skal vi få til en sånn klassifisering fra Hofles til Namsos, vil vi bli nødt til ikke å bare oppruste – men bygge ny veg, og alle bruene må byttes ut. Skal vi ha fergefri forbindelse er det snakk om ei investering på flerfoldige milliarder, sier Mørch.

– Det er en utopi å tenke at vi klarer alt det, og vi er nødt til å være realistiske.

Nå er lederen i næringsforeninga redd for at dette skal skape usikkerhet i prosessen.

– Jeg er redd for at fylket skal få inntrykk av at vi ikke er samlet, for det vil jeg sterkt si at vi er. De innspillene som nå kommer må vi se som muligheter for å få til et enda større namdalsvegprosjekt, men det er ikke realistisk med både Lakseveg nord over gartland og på 769 samtidig. Vi må velge en hovedfartsvegåre, og den er valgt.

Mørch mener det er næringslivets behov som først og fremst må være i tankene, da det er det som bidrar til verdiskaping og utvikling i regionen.

– For at det i det hele tatt skal være regional oppslutning om Lakseveg nord er det viktig at vi forholder oss til den konsensusen som har vært i mange år, og så må vi utnytte denne muligheten til å se på delprosjekter.


Overhalla Ap med utspill om Ranembrua:

Overhalla Ap: Ranembrua må med i laksevegprosjektet

Ap-politikerne i Overhalla er lei av at det ikke skjer noe med hensyn til planlegging og bygging av ny Ranembru. Nå vil de ha brua med i Lakseveg Nord-prosjektet.Lakseveg Nord; - nå er det Namdalens tur

Ordfører i Nærøy og leder av samferdselskomiteen i Namdal regionråd ønsker å løfte frem vegstrekningen.Frokostmøte om laksevegen:

– Jeg kan si det med en gang: Skal vi få til dette må dere stå sammen

Fylkesadministrasjonen er klar i talen: For å få realisert laksevegen er det avgjørende å stå samlet.