Anne Cecilie Holm (V):

Gratulerer med kvinnedagen!

NAMDALSAVISA

Mitt ønske for 8.mars er at flere kvinner deltar i samfunnsdebatten.

Jeg ønsker meg flere kvinnestemmer i den offentlige samtalen, i politiske diskusjoner og på sosiale medier. Det er en stor demokratisk utfordring at kvinner er underrepresentert i politikken. Det er slett ikke greit at 80% av landets ordførere er menn og at 70% av alle listetopper ved kommunevalget i 2015 var menn. Demokratiet er under press i mange land og det er derfor ekstra viktig å stå opp for politisk engasjement. Vi kvinner må også delta i de tøffe debattene i sosiale medier, «ta» de usaklige kommentarene og skittkastingen som v dessverre opplever der. Vi må stå opp mot bagatelliseringen av «metoo» sakene og vi må gi vår klare støtte til unge jenter mot den økende seksualiseringen av samfunnet.

Går vi inn i kommentarfeltene og i avisdebattene er det tydelig at de er dominert av menn. Så kvinne hev din røst! Det er også viktig at vår stemme kommer frem, ikke minst blant barn og unge. De må bevisstgjøres tidlig på at demokratiet vårt ikke kan tas som en selvfølge. Kvinnekampen på 70 tallet førte med seg et mer kjønnslikestilt samfunnsliv og arbeidsliv. Både menn og kvinner deltok i denne kampen, for like rettigheter og høyere andel av kvinnelig sysselsetting. Dette førte igjen til økt økonomisk selvstendighet for kvinner.

Det er trist lesing når undersøkelser om ungdom ( NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) viser at halvparten av niendeklassingene i 2016 mente at kvinners viktigste oppgave er å oppdra barn! Videre at en av fire synes menn bør ha større rett enn kvinner til å få arbeid når det er få ledige jobber. Hver femte synes heller ikke at menn og kvinner skal ha lik lønn for likt arbeid. Det som virkelig er en demokratisk utfordring er at 30% av niendeklassingene mener at menn er bedre kvalifisert enn kvinner til å være politiske ledere!

Funn med basis i andre undersøkelser fra NOVA viser at gutters holdning til likestilling er påvirket i positiv retning om mor er i lønnet arbeid. Det tydeliggjør at det i likestillingskampen er svært viktig med politiske føringer som legger til rette for at kvinner skal kunne delta i arbeidslivet på lik linje med menn. 8. mars er dagen vi skal synliggjøre feminismen og likestillingskampen.

Alle må involverer seg for å fremme de verdiene vi deler og kjemper for i samfunnet vårt. Det blir et demokratisk problem om ikke politikken evner å representere hele befolkningen. Anne Cecilie Holm Kommunestyrerepresentant for Venstre i Namsos, 1. vara til Stortinget fra Nord-Trøndelag og 2. plass på fylkestingslista i Trøndelag