Lange ventelister over hele landet

Namsos turnforening er slett ikke alene om å operere med lange ventelister. Så stor er pågangen at Norges gymnastikk- og turnforbund har iverksatt tiltak for å imøtekomme etterspørselen i framtida.

EKSPLOSJON: Namsos turnforening opplever sprengt kapasitet. På landsbasis står flere tusen barn på venteliste. Norges gymnastikk – og turnforbund er likevel optimistiske med tanke på framtida.  Foto: Eivind Kvam

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Sprengt kapasitet skaper utfordringer for Namsos turnforening, som i dag har over 400 barn og unge på venteliste.