Rus, psykiatri og helsearbeid på dagsordenen i Nærøy kommunestyre

Mange pluss på helsesida

Det vanket en god del ros til rus- og psykiatritilbudet i Nærøy da revisjonsrapporten ble presentert. Og samtidig ga politikerne klarsignal til Friskhus-prosjektet, som skal gi ytterligere bedre helsetilbud.

NYTT LOKALE: Kommunestyremøtet i Nærøy var flyttet til salen Kolvereidvågen i kulturhuset og ble direkteoverført til publikum. 

Vår dokumentasjon tilsier god brukermedvirkning.

Anna Ølnes
NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Rus, psykiatri og helse sto i fokus under torsdagens kommunestyremøte i Nærøy.