Nabokrangel om trefelling kan ende i retten

En nabokrangel mellom to kvinner om trefelling kan ende i retten, om ikke partene blir enige i mekling tirsdag.
NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Ifølge berammingslista er det satt av en dag i Namdal tingrett 26. april. Saken går på at en av naboene har saksøkt naboen for ulovlig felling av trær, og krever en erstatning på 132.000 kroner.