Vil utvikle Grytbogen og ikke selge eiendommen

Nærøypolitikerne ser store muligheter for utvikling av Grytbogen og akter ikke å selge den store skogeiendommen.

Salg: Dag-Erik Thomassen mente salg måtte vurderes. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Dette ble klart slått fast da Nærøy kommunestyre torsdag behandlet rapporten en arbeidsgruppa har lagt fram om Grytbogen. Et enstemmig kommunestyre vedtok å bevilge 200.000 kroner til et forprosjekt om hvordan den kommunale skog- og utmarkseiendommen skal utvikles.