Skogmo Industripark positive til nedleggelse av Namsosbanen

Banen hindrer videre vekst

Skogmo industripark ønsker å utvide og satse på grønn industriutvikling, men Namsosbanen hindrer dem i å gjøre det.

Ønsker utvikling: Skogmo Industripark ønsker å fortsette den positive utviklinga de har, men Namsosbanen legger i dag beslag på areal de kunne brukt til utbygging.  Foto: Skogmo Industripark

Det er kommet til et punkt hvor det er naturlig å trekke en endelig konklusjon om banens framtid.

Trond Stenvik, rådmann i Overhalla.
NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Vi har i dag cirka 20 mål areal som ligger brakk inne i industriparken som følge av at Namsosbanen fortsatt ligger der, sier styret i Skogmo industripark i en høringsuttalelse til Bane Nor.