Grong etterlyser konsekvensutredning

Formannskapet i Grong mener at en må se på mulighetene for framtidig bruk av Namsosbanen i næringssammenheng.

Vurderes nedlagt: Namsosbanen, som strekker seg fra Namsos til Grong. 

NAMDALSAVISA

GRONG: Formannskapet vedtok forrige uke at de ikke stiller seg fullt ut positive til en nedleggelse av Namsosbanen slik saken ligger i dag. Rådmannen foreslo at Grong kommune stiller seg positiv til en prosess for å vurdere nedlegging av banen. Men Ap-gruppa i formannskapet fremmet et nytt forslag til uttalelse som fikk klart flertall (fem mot en stemme).