Liten UKM-deltakelse i Flatanger i år

Holdt tradisjonen i hevd

Flatanger har lange og gode tradisjoner med UKM, men i år sto arrangementet faktisk i fare for å bli avlyst.

GANSKE FÅ: UKM i Flatanger lørdag var en nedskalert versjon, og utøverne var ikke flere enn at alle fikk ei rose og diplom for innsatsen. De satser på større deltakelse neste år. 

NAMDALSAVISA

FLATANGER: – Det var få påmeldte, og vi utsatte påmeldingsfristen to ganger, forteller Anastasia Sæther som er ny kultursjef i Flatanger. Hun startet i jobben 1. februar, og har ikke fått tatt tak i arrangementet som hun ønsker.