Venstre er kritisk til særskatt på fiskeri og havbruk

Venstres landsmøte gikk med stort flertall inn for en uttalelse som er svært kritisk til ekstraordinær særskatt i form av statlige grunnrenteskatt på fiskeri og havbruk. Landsmøtet vil bygge videre på ordninga med havbruksfond.

Utspill: Bjørn Ola Holm, ordførerkandidat Nærøysund, Tove Eivindsen, førstekandidat fylkestingsvalget og stortingsrepresentant Andrè Skjelstad.  Foto: Venstre

NAMDALSAVISA

– Venstre går i front for ei grønn næringsutvikling i distriktene, og nå håper jeg at også de andre regjeringspartiene følger etter, sier stortingsrepresentant André N. Skjelstad i ei pressemelding.

Fiskeri- og havbruksnæringa gir viktige inntekter, arbeidsplasser og aktivitet i distriktene, sikrer store skatteinntekter til samfunnet og bidrar til å løse globale utfordringer gjennom en mer klimavennlig matproduksjon.

Venstre mener derfor det er viktig at man løfter denne næringa og satser videre for at den skal kunne bidra enda sterkere lokalt, nasjonalt og globalt. På denne måten bidrar man til å realisere verdiskapingspotensialet i havet gjennom bærekraftig vekst. 

– Venstre spiller på lag med havbruksnæringa. Først fikk vi i regjeringserklæringa sikra at kommunene får beholde inntektene fra Havbruksfondet, og nå sikrer vi altså at oppdretterne får bedre muligheter til å investere, sier Bjørn Ola Holm, politisk nestleder i Trøndelag Venstre.