Sp i Nærøy vil ha idrettshall og svømmebasseng

– Skal virkelig ikke Nærøy kommune få realisere sin store drøm?

Gruppeleder for Senterpartiet i Nærøy kommunestyre, Wenche Finseth, forsvarte bygging av idrettshall og svømmehall på Kolvereid.

KLAR TALE: Gunnar Eirik Volden og Wenche Finseth (Sp) er klare på at skal man oppnå intensjonen om to likeverdige sentra i Nærøysund kommune så må det bygges både hall og svømmehall på Kolvereid. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Hvor investeringskuttene skal komme er et hett politisk tema i Nærøy og Vikna i disse dager. Begge kommuner har vedtatt store investeringer som vil være med å belaste økonomien i Nærøysund kommune i mange år. Påtroppende rådmann Hege Sørlie mener den samlede gjeldsbelastninga blir for stor.