Korps fra hele Ytre Namdal samlet for å spille i lag

Det er 12 korps i Ytre Namdal. De fleste er ganske små, og i helga samlet de seg for å hente inspirasjon i å spille veldig mange i lag.

IMPONERENDE TRYKK: 65 korpsmusikere samlet på Ottersøy da Nærøysundet Musikkorps inviterte til Tonetreff. 

NAMDALSAVISA

OTTERSØY: – Vi prøvde dette for første gang for noen år siden, og nå er det fjerde gangen vi har det vi kaller Tonetreff, sier primus motor Elfrid Eraker.