Samferdsel

«Lakseveg nord» i en regional pakke

Støtter: Nærøysund SV støtter arebeidet med «lakseveg nord». Frode Setran skriver hvorfor. 

NAMDALSAVISA

SV støtter arbeidet med «lakseveg nord», men vi mener det er viktig å tenke helhetlig om infrastrukturen i regionen for at dette skal bli en pakke som høster oppslutning og som alle får «sin del» av. Det var slik de lyktes på Fosen.

Vi tenker spesielt på fylkesveg 769 med fergesambandet Hofles-Geisens-Lund, men også fylkesveg 776 Geisnes-Høylandet. Vi tenker ikke fergefritt i første omgang, men tiltak som er nødvendig for at vegene skal takle den trafikkøkningen som stadig øker, og at Salsbruket som lokalsamfunn skal få bedret kommunikasjonene inn til sentrale deler av Nærøysund.


 

Trafikken vil fortsette å øke etter begge disse fylkesvegene på grunn av at:

• Vegene binder sammen en felles bo- og arbeidsregion som er i stadig vekst og utvikling

• Vårt nærmeste sykehus ligger i Namsos.

• Begge vegene er viktig for å nå målet om 2000 nye arbeidsplasser. Den kapasiteten hentes fra hele regionen.

• 769 er den viktigste trafikkåra mellom Nye Namsos og Nærøysund i forhold til generell næringstrafikk og pendlertrafikk, med meget stor trafikkøkning de siste årene og med allerede sprengt fergekapasitet på enkelt fergeavganger.

• Fokus på trafikksikkerhet med tanke på økt skoleskyss mellom Lund, Salsnes og Sørenget.


– Håper regionrådet ser bort fra dette

Rune Arstein (H) synes ikke noe om det han kaller en omkamp fra Venstres side.

 

• Begge vegene er typiske turistveger, som blir godt markedsført i dag blant annet via www.kystriksvegen.no og www.visitnorway.no Stadig flere bobilturister og syklister velger disse vegene. En god del attraktive turistanlegg ligger i tilknytning til disse vegene i dag.

• Anleggsarbeid etter laksevegen, vil i perioder gi mer tungtrafikk på 769 og 776.

Aktuelle tiltak for forbedringer vil være:

• Nytt fast dekke på store deler av fylkesveg 776 fra Geisnes til Høylandet

• Hyppigere og utvidete fergeavganger på begge strekningene, alternativt to ferger.

• Utbedring av trafikkområdet ved fergeleiene med tanke på kapasitet og trafikksikkerhet.

• Utbedring av flaskehalser langs 769 med tanke på trafikkflyt og trafikksikkerhet.

• Trafikksikkerhetstiltak i forhold til økt skoleskyss mellom Lund, Salsnes og Sørenget

Dette er relativt små investeringer i forhold til den samlede nytteverdien for hele regionen, og vil være en naturlig del av en helhetlig pakke som ganske sikkert de aller fleste må være med å betale på.


Signerer opprop for laksevegen

Næringslivet reagerer sterkt på Venstres utspill om å skape fergefriforbindelse og inkludere fylkesveg 769 i Lakseveg nord.

 

Venstre vil inkludere fylkesveg 769 i «Lakseveg nord»

Fergefri forbindelse

Venstre mener fergefri fjordkryssing av Follafjorden og ny kystveg mellom Namsos og Nærøysund bør utredes som en del av «Lakseveg nord».

Overhalla Ap med utspill om Ranembrua:

Overhalla Ap: Ranembrua må med i laksevegprosjektet

Ap-politikerne i Overhalla er lei av at det ikke skjer noe med hensyn til planlegging og bygging av ny Ranembru. Nå vil de ha brua med i Lakseveg Nord-prosjektet.