Skal ha stiftelsesmøte før påske

Det er dannet et interimsstyre som skal innkalle til stiftelsesmøte i Naturvernforbundets lokallag i Flatanger før påske.

I STYRET: Knut Johnsrud er medlem av interimsstyret som skal innkalle til stiftelsesmøte i Naturvernforbundets lokallag. 

NAMDALSAVISA

FLATANGER: I interimsstyret, som ble valgt etter det åpne møtet med Naturvernforbundets representanter mandag kveld, sitter Knut Johnsrud, Mats Kristiansen, Ida-Magritt Lindstad Angen og Berit Hestnes.