Utvider næringsparken i Grong

NAMDALSAVISA

GRONG: Formannskapet støtter rådmannens innstilling om å kjøpe 28,5 dekar som tilleggsareal til Grong næringspark. Det nye arealet gjør det mulig å legge forholdene til rette for videreutvikling av næringsområdet.