Nå blir det slutt på kvitteringslyset på bomstasjonene

Om drøye to uker rives bomstasjonen i Namsos ned – og fra 6. april slukkes alle lyssignaler på bomstasjoner over hele landet.

SLUTT PÅ LYS: Alle lyssignal i bomstasjoner over hele landet slukkes samtidig 6. april. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er flere årsaker til at lyssignalene nå tas ned. Først og fremst koster det mye penger å etablere og drifte lysene, såkalte kvitteringslys for passeringer, som står plassert foran hver bomstasjon i hele landet. I tillegg er det usikkert hvor stor nytte trafikantene har av lyssignalene, opplyser Egil Aasheim som leder Kontor for Autopass i Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

– Vi har derfor besluttet at alle lyssignal i bomstasjoner skal fjernes, forteller Aasheim.

Han sier videre at dette er ett av flere tiltak i forbindelse med gjennomføringen av bompengereformen, der det er ønskelig å forenkle innkrevinga av bompenger for å få til mer effektiv drift.

Forslaget om å fjerne lyssignalene har vært ute på ekstern høring der både bompengeselskaper, bilbransjen, kommuner, fylkeskommuner og andre samarbeidspartnere har fått mulighet til å komme med innspill. Konklusjonen er at alle lyssignal i landet skal tas ned. Lysene skal derfor slukkes ved samtlige bomstasjoner 6. april 2019.

– Vi regner imidlertid med at det vil ta noe tid før vi får fjernet alle lysstolpene i hele landet, men vi vil sørge for at dette skjer så snart det er praktisk mulig, opplyser Aasheim.

Til info; så blir det lite å se til denne endringa i Namsos ettersom bomringen rives 31. mars.