Rektor jubler over millioninvestering i uteområde og parkering

Overhalla kommune skal investere til sammen 9,2 millioner kroner i nytt uteområde og parkering på Overhalla barne- og ungdomsskole.

STOR OPPGRADERING: Sommerpark, skateområde, idrettspark, lekepark, ballspillområde til parkanlegg og frisbee-park. Tirsdag vedtok formannskapet i Overhalla en investering på til sammen 9,2 millioner kroner på nytt uteområde på Overhalla barne- og ungdomsskole. SKISSE: BLOM ARKITEKTER 

Dette er saken:
  • Uteområdet på Overhalla barne- og ungdomsskole skal opparbeides innenfor en total rammekostnad på 6,9 millioner kroner.
  • 1,5 millioner dekkes av kommunen som egenandel og lånefinansiering.
  • Tilskudd fra «Program for Folkehelse i Trøndelag» dekker 2 millioner. Spillemidler dekker resterende beløp.
  • Ny parkeringsløsning på skolen har en kostnadsramme på 2,35 millioner. Kommunen har søkt om tilskudd til trafikksikkerhet fra fylkeskommunen. Finansieres med opptak av lån.
  • KILDE: Overhalla kommune
NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Det er et stort behov for å ruste opp uteområdet på skolen og legge til rette for en god arena elevene kan bruke både i friminuttene på skolen og på fritida utenom skoletid, skriver Trond Stenvik i rådmannens innstilling til saken – som ble vedtatt av formannskapet tirsdag ettermiddag.

Ungdommene ble hørt

Det nye uteområdet har blitt utarbeidet i samarbeid med Blom arkitekter, som høsten 2018 samlet elever og ansatte ved skolen for å i fellesskap kartlegge de framtidige behovene ved skolen.

– Ungdom har naturlig nok hatt en spesielt viktig rolle i prosjektet, skriver rådmannen i innstillinga.

Med bakgrunn i innspill har området blitt delt inn i åtte ulike temaområder.

Disse spenner seg fra sommerpark, skateområde, idrettspark, lekepark, ballspillområde til parkanlegg og frisbee-park.

Parkering: 2,35 millioner

Det vil også bli et helt nytt parkeringssystem ved skolen. Ifølge et eget saksframlegg for formannskapet, skal det etableres 30 nye parkeringsplasser mellom et nytt bussområde og fylkesveg 17.

– Dette vil fjerne de tverrstilte parkeringsplassene som benyttes langs Svenningsbrona og vestsida av Svenningsbrona. Dette vil redusere biltrafikken og styrke trafikksikkerheten i området, skriver Stenvik om prosjektet som er stipulert til en pris på 2,3 millioner kroner.

GLAD: Dette vil ha stor betydning for hele skolehverdagen, sier rektor ved Overhalla barne- og ungdomsskole, Sara Kværnø Saugen.  Foto: Pål Morten Skaret

 

– En gledens dag

Rektor ved Overhalla barne- og ungdomsskole, Sara Kværnø Saugen, tror investeringa vil ha stor betydning for både elevene og hele Overhalla kommune.

– Dette er en gledens dag. Dette vil gi elevene en ny hverdag. Nå får småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomsskole- elevene et område som er tilpasset ulike aldersgrupper, noe som er helt fantastisk, sier rektoren og legger til:

– Dette vil ha stor betydning for hele skolehverdagen. Dette området blir også tilgjengelig på ettermiddag og kveld, så jeg håper det vil bidra til mer aktivitet og bli en positiv samlingsplass for hele kommunen.