Vil ha strenge miljøkrav i Øvre Namsen

Stenging av laksetrapper, krav om minstevannføring og en rekke krav om utredninger og avbøtende tiltak. Det er noen få av innspillene omkring revisjon av konsesjonene for Øvre Namsen.

STILLER KRAV: Naturvernforbundet i Namdalen hvor Frode Staldvik er styreleder mener det må vilkårsfestes en rekke miljøkrav når konsesjonene for kraft i Øvre Namsen skal revideres. Så langt tilbake som i 2012 fanget Tone Løvvold og Frode Staldvik ved Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø ørekyte nedenfor Gartland.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSEN: – Laksetrappene i Øvre- og Nedre Fiskumfoss må stenges av hensyn til den truede Namsblanken, mener Naturvernforbundet i Namdalen.