«Beowulf» utgis på sørsamisk

NAMDALSAVISA

Det klassiske helteeposet «Beowulf» fra 700-tallet er en av de eldste fortellingene fra Nord-Europa. Nå er en gjenfortelling for barn og ungdom utgitt på sørsamisk.