SV krever endringer for barnefamilier som får sosialstønad

– Dagens system er ikke rett

SV vil at også barnefamiliene som mottar sosialstønad skal få utbetalt full barnetrygd.

Mer til barnefamiliene: SVs Steinar Sæternes synes det er feil at barnetrygda går til kommunen dersom barnefamilien mottar sosialstønad. 

NAMDALSAVISA

GRONG: – Sånn systemet er i dag, får de som trenger barnetrygda mest, de får minst.