Negativ utvikling av ventetid i BUP

Krav på behandling innen 40 dager – i februar var ventetida på 71 dager

Barn og unge har krav på psykiatrisk behandling innen 40 dager. I februar var ventetida i Helse Nord-Trøndelag på 71 dager.

OPP TIL VURDERING: – Dersom vi ikke ser positiv utvikling fram mot sommeren, må vi gjøre en vurdering om vi har prioritert de riktige tiltakene sier avdelingsleder for barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Nord-Trøndelag, Åsmund Bang.  Foto: Jonas Olsen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Etter ei bedring i ventetidene mot slutten av 2018, har pilene nok en gang begynt å peke feil veg for ventetidene på klinikk for kvinne, barn og familie i helseforetaket.