Signerte kontrakten om ny pasientjournal verdt 1,2 mrd.

Helseplattformen og Epic inngikk onsdag kontrakt om levering av en felles løsning for pasientjournal til hele helsetjenesten i Midt-Norge.

SIGNERTE: Visepresident Ellen White i Epic og styrelder Nils Kvernmo i Helseplattformen AS signerer kontrakten. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Helseplattformens styreleder Nils Kvernmo signerte kontrakten og takket for profesjonelt utført arbeid både fra prosjektets folk og Epic.