–71 dager er altfor lenge å vente på behandling for barn og unge

– Det er viktig å starte behandling for å unngå at problemene vokser seg store, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen om ventetidene innen barnepsykiatrien i Helse Nord-Trøndelag.

PILENE PEKER FEIL VEG: Etter ei bedring i ventetidene mot slutten av 2018, har pilene nok en gang begynt å peke feil veg for ventetidene på klinikk for kvinne, barn og familie i helseforetaket. Fra januar til februar har ventetidene innen psykisk helsevern for barn og unge økt.  Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Ingen andre helseforetak i Norge har lengre ventetid på psykiatrisk behandling for barn og unge enn Helse Nord-Trøndelag.