Ikke eiendomsskatt for fritidseiendommer

NAMDALSAVISA

VIKNA: Med seks mot en stemme innstiller formannskapet på at det ikke skal kreves inn eiendomsskatt for fritidseiendommer som er fredet på Sør-Gjæslingan, Nordøyan og Oddholmen.