Ja til frivilligsentral i Røyrvik

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Rådmannen innstiller overfor kommunestyret på at kommunen skal stille seg bak opprettelsen av en frivilligsentral. Det foreslås at sentralen skal organiseres som en stiftelse og at driftsnivået skal kalkuleres slik at det er mulig å ha en daglig leder på heltid.