Det forskes på stamcellebehandling av MS-pasienter

Kan stoppe utviklinga av MS

MS-forbundet håper at stamcellebehandling blir godkjent som standardbehandling også i Norge.

FOR LANGT UNNA: Stamcellebehandling i Norge er for langt unna for Hege Næss og ektefellen Kristin Reppen (til høyre). Deres eneste håp er at Hege kan reise til New Delhi og få stamcellebehandling for MS-sykdommen hun lider av.FOTO: BASTIAN ØIEN ALSTAD  Foto: Bastian Øien Alstad

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Torsdag skrev NA om 39 år gamle Hege Næss som er i ferd med å bli invalidisert av MS. Hun har en sekundær progressiv MS og prognosene for 39-åringen er dårlige. Nå setter hun sin lit til at stamcellebehandling i India vil stoppe utviklinga av sykdommen.