Høye tømmerpriser gir stor aktivitet i skogen

Med klo løftes tømmeret på lastbæreren til skogsentreprenør Erling Moe. Store mengder skog skal avvirkes i vinter – men tida er knapp.

GÅR FOR FULLT: Alle hogstmaskiner går for tida for fullt. Mange vil ha hugget skog, og de som utfører arbeidet prøver å bruke vinterføret så godt som mulig. 

Litt av utfordringa ligger i at den skogen som er nærmest veg allerede er hugget ut, og at det som står igjen er lagt unna. Det vi hugger akkurat nå er i gjennomsnitt to kilometer unna lunneplass, og det betyr at drifta tar lengre tid

Kenneth Thomassen, maskinfører
NAMDALSAVISA

KONGSMOEN: Både oppkjøperne og entreprenørene skulle ønske det var litt flere timer i døgnet og litt flere dager i uka. For nå er det travelt.