Midt-Norsk Havbruk AS får økt produksjonsvolum på Island

Fiskeldi Austfjarda HF (ICE), som eies med 62,06 prosent av NTS ASAs datterselskap Midt-Norsk Havbruk AS, har fått tillatelse til å øke produksjonsvolumet i Berufjordur og Faskrudsfjordur på Island til 20.800 tonn laks pr år.

ØKT SATSING: I dag har Midt-Norsk Havbruk flere laksemerder i Djupivågur på Island. Nå har selskapet fått utvidet konsesjon i flere islandske fjorder.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det kommer fram av ei børsmelding fredag: