Akuttmedisinsk pilotprosjekt har vekket nasjonal interesse

– Røyrvik er en liten, men modig kommune

I 2015 ble ambulansestasjonen i Røyrvik nedlagt. Da tok kommunen selv grep – og nå kan modellen vise veg for framtidas ambulansetjeneste i små kommuner.

– MODIG KOMMUNE: Direktør i Helse Nord-Trøndelag, Torbjørn Aas, var nylig i Røyrvik for å evaluere det som har utviklet seg til å bli et pilotprosjekt for hvordan man kan løse ambulanseutfordringene i distriktet i framtida.  Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

STJØRDAL: Direktør i Helse Nord-Trøndelag, Torbjørn Aas, var nylig i Røyrvik for å evaluere det som har utviklet seg til å bli et pilotprosjekt for hvordan man kan løse ambulanseutfordringene i distriktet i framtida.