Kraftreguleringer

Europas mest verdifulle villaks er en truet trønder

Urlaksen småblank, lokalt i Namdalen kalt namsblank, er en av de aller første trøndere.

Trønder: Forsvinner namsblanken fra Namsen, kan den ikke erstattes, skriver Naturvernforbundet i Namdalen. 

NAMDALSAVISA

Hit til Trøndelag kom den like etter istida, og ble etter noen tusen år isolert i øvre deler av Namsenvassdraget. Her lever den hele livet på rasktstrømmende elvestrekninger. Genetiske tester viser at den er helt unik og svært forskjellig fra sjøvandrende villaks. Ja, genetisk ligner den mer på villaksen på østkysten av Nord-Amerika enn på sjøvandrende laks i Trøndelag. Forsvinner namsblanken fra Namsen, kan den ikke erstattes. Da er den borte for alltid.

Det står ille til med namsblanken. Resultater fra nye undersøkelser utført av NINA, NTNU og andre forskningsinstitusjoner gir grunn til sterk bekymring. Vi har lenge visst at vannkraftreguleringer i vassdraget har redusert dens leveområder. Nå pågår en lenge fryktet massiv innvandring av den fremmede fiskearten ørekyte i hele dens leveområde i hovedstrengen av Namsen.

Ørekyta vil virke negativt inn på namsblanken, vi vet bare ikke hvor mye. Siste nytt, og trolig enda verre, er det at sjøvandrende villaks forurenser arvematerialet til namsblanken og visker ut dens unike egenskaper. Fisketrapper i Fiskumfoss har nemlig gitt sjøvandrende villaks tilgang til hele 14 km av noen av de viktigste leveområder for namsblanken. Nå vet vi at hybrider av sjøvandrende villaks og namsblank er sjøvandrende. I denne 14 km lange «hybridsonen» forsvinner dermed Namsblankens unike egenskaper.

Vilkårene for kraftproduksjon i Namsenvassdraget skal revideres for å bedre miljøforholdene for livet i og ved vassdraget. Namsblanken er nøye studert de siste årene og det viktigste enkeltstående miljøtiltaket for den er høyst sannsynlig å stenge fisketrappa i Fiskumfoss. Merkelig nok synes miljømyndighetene, som skal beskytte vårt biologiske mangfold, å bry seg mest om de økonomiske ringvirkninger av det ytterst beskjedne laksefisket i «hybridsonen». De kronene kan det lett kompenseres for. Og miljømyndighetene som med rette frykter genetisk forurensing av sjøvandrende villaks fra rømt oppdrettslaks, synes å lukke øynene for svært alvorlig genetisk forurensing av namsblanken.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurderer hvilke miljøtiltak som skal innføres. De har tidligere vist at de kan følge opp Stortingets prioritering av villaks i nasjonale laksevassdrag framfor økonomiske interesser. Det er bra, for i motsetning til for sjøvandrende villaks er det ingen økonomiske interesser knyttet til den lille namsblanken. Dens verdi ligger i de helt unike egenskapene, og det håper vi NVE ser.

Vi er inne i verdens første internasjonale villaksår, og denne viktige begivenheten markeres i alle verdens villaksland, og selvfølgelig også i Trøndelag og i namsblankens rike. La villaksåret bli året da Europas mest verdifulle og unike villaks får tilbake noe av sitt leveområde den har hatt hevd på i 10 000 år! Ellers er Europas mest verdifulle villaks nærmere utryddelse enn noen gang tidligere!