Ønsker avklaring rundt organiseringa av tjenesten i Ytre Namdal nå i vår

Både Nærøy, Vikna, Leka og Trøndelag fylkeskommune må i løpet av våren bestemme seg for framtidig organisering av PP-tjenesten. Lokalisering er heller ikke avklart.

Uavklart: – Lokalisering er ikke en del av drøftinga, og er heller ikke avklart, opplyser styreleder Kirsti Sandnes Fjær. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Styret har nettopp behandlet en sak om framtidig organisering av tjenesten i Ytre Namdal, og det er styreleder Kirsti Sandnes Fjær som nå har bedt rådmennene i de tre eierkommunene og direktør for utdanning i Trøndelag fylkeskommune om behandling av organiseringa.