Salsbrukets største arbeidsplass fyller 30 år i år

– Det er vanskelig å beskrive en vanlig dag på jobb her

Havbruk Service AS har doblet omsetninga de siste fem årene, er på flyttefot inn i ny hall og har planer om å ansette flere. Daglig leder er likevel beskjeden når det kommer til veksten: – Det er ikke noe poeng å bli så mye større.

Trives med tungt arbeid: Per Morten Johansen (fra venstre), Kevin Breivik Marø og Arve Finvold trives godt i den varierte hverdagen i Havbruk Service AS, og forteller at arbeidet er utfordrende fordi det er tungt og at de må bruke mye håndmakt.  Foto: Bjørn Tore Ness

Det var ikke lett i starten og vi måtte være veldig forsiktige.

Per Morten Johansen
NAMDALSAVISA

SALSBRUKET: I 1989 kjøpte Magne Johansen og fem andre et konkursbo på Salsbruket. Med verkstedet fra et utbrent sliperi og seks mann med mekanisk bakgrunn, så Havbruk Service AS dagens lys. I dag, 30 år etter, driver bedriften primært med røropplegg og rørsveising for kommuner og havbruksnæringa.