Kommunestyret drøfter oppfølging av varslingssakene på torsdag

Leka tar varslingsgrep

Både rådmannens og ordførerens habilitet i arbeidet med varslingssaken på Leka må vurderes. Og kommunen bør opprette et varslingssekretariat.

Habilitet: Både ordfører Per Helge Johansens og rådmann Solveigs Slyngstads habilitet omtales i saksframlegget fra Slyngstad. 

NAMDALSAVISA

LEKA: Begge disse forslagene ligger inne i rådmannens saksframlegg til kommunestyrets møte torsdag. Rådmann Solveig Slyngstad opplyser imidlertid til NA at hun vurderer å trekke tilbake forslaget om å engasjere en setterådmann for seg selv i det videre arbeidet med den omtalte varslings- saken.