Nå blir det nasjonal gåsekonferanse for første gang

For første gang inviteres forvaltning, forskning, interesseorganisasjoner og grunneiere til en nasjonal gåsekonferanse for gjensidig utveksling av kunnskap innenfor gåseforvaltning i Europa og i Norge.

Gåsearter i vekst: Bakgrunnen for konferansen er at flere av Europas gåsearter er i vekst. Dette har blant annet ført til økte beiteskader i landbruket og utfordringer for bynære friluftsområder, heter det fra arrangørene  

NAMDALSAVISA

SKOGN: Konferansen holdes på Skogn Folkehøgskole tirsdag 14. og onsdag 15. mai. Det er utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, Norges bondelag, Fylkesmannen i Trøndelag, Norges Jeger- og Fiskeforbund, og NINA som står bak konferansen.