- De siste årene har det skjedd en dramatisk endring

I løpet av to år har antall klager innen barne- og ungdomspsykiatrien økt dramatisk.

BEKYMRET: – De siste årene har det skjedd en dramatisk endring i antall saker som omhandler pasienter innen barne- og ungdomspsykiatrien i nordre del av Trøndelag, sier pasientombud Elin Hagerup. 

Vi mottar henvendelser fra familier som kjenner på en total fortvilelse over situasjonen.

Elin Hagerup, pasientombud i Trøndelag
NAMDALSAVISA

STJØRDAL: Overfor styret i Helse Nord-Trøndelag uttrykte pasientombud i Trøndelag, Elin Hagerup fra Namsos, denne uka en stor bekymring for tilbudet til barn og unge med psykiske lidelser.