Forsvarsbygg venter med å bestemme seg om kjøp av fyrstasjonen

NAMDALSAVISA

VIKNA: Forsvarsbygg har akseptert Vikna kommunes ønske om å utsette fristen for å bestemme kjøp av Nærøysund Fyrstasjon til 10. april. Det var Vikna formannskap som vedtok å be om utsettelse, og saken står også på sakskartet til Vikna kommunestyre torsdag denne uka. I utgangspunkter var fristen 1. april.