John Bakken mener det er uforsvarlig at kjøretøy ferdes på fylkesveg 771 mellom Saltbotnkorsen og Gutvik

Mener vegen er så dårlig at den bør stenges

– Vegen er så dårlig at det ikke kan kalles veg. Fylkesveg 771 er så trafikkfarlig at vi bør vurdere å ta sjøvegen hit igjen.

FARLIG: John Bakken (69) og Ole Andreas Pedersen (28) mener fylkesveg 771 har blitt så dårlig at den bør stenges. – Det er hull og sprekker overalt, og se bare hvor skjevt traileren står her. Det er ikke mye om å gjøre at den tipper over, sier Ole Andreas Pedersen. 

NAMDALSAVISA

NAUSTBUKTA: John Bakken har kjørt bil i 50 år, og arbeidet som bussjåfør i Nærøy på 1970-tallet. At det ikke gjøres noe med Fv. 771 fra Saltbotnkorsen i Nærøy til Gutvik får han til å spekulere i om det er et ledd i en plan om å få befolkninga bort fra Gråmarka, Naustbukta og Bogen.