Naturen akkurat nå

Klima-manipulering

Alle vet at jorda har feber. Og høy temperatur fører til smelting av is, høyere havnivå, mer flom, kraftigere stormer og generelt økende ekstremvær. Store, tett befolkede områder blir satt under vann.

xBIL Bildetekst: 

NAMDALSAVISA

De fleste er etter hvert også enige om at det er vi som har skapt klimaendringene.