INNSPILL

Namsos er bomfri

MENINGER

FRI: Ordfører Arnhild Holstad takker for spleiselaget og mener at Namdalsprosjektet har vært positivt for kommunen. Søndag er det slutt på innkrevinga av bompenger. 

Namsos har utviklet seg i en svært positiv retning gjennom Namdalsprosjektet.

Ordfører Arnhild Holstad 

NAMDALSAVISA

Endelig er dagen kommet! Fra førstkommende søndag kl. 14.00 er Namdalsprosjektet og bomringen i Namsos historie. I løpet av de siste par årene har det kommet flere forslag om å forlenge innkrevingsperioden – for å få delfinansiert nye veiprosjekter.

Alle forslagene er blitt avvist av et samlet politisk Namsos fordi ingen har ønsket å bryte «kontrakten» med innbyggerne som lå i prosjektet fra starten av.


Bompengeprosjektet i kroner og øre

Når verdens minste bomring stenges i helga, vil bilistene ha betalt inn til sammen 371,5 millioner kroner til prosjektet.

 

Ola ble tilhenger

Han var for bompenger da Namdalsprosjektet ble etablert. Ola Larsen står fortsatt ved at det var riktig at ble et spleiselag.

Ola ble motstander

Søndag 31. mars heiser Ola Myrvold flagget på balkongen i Kleppen når bomringen går over i historien.

Flagger for resultatet

For egen regning


De politiske vedtakene bak Namdalsprosjektet ble gjort fra 1996 til 1999. Selve innkrevinga i det som raskt fikk tilnavnet «Norges minste bomring», begynte 1. januar 2003. Innkrevingsperioden skulle opprinnelig vare i 15 år, men den ble etter bare en måneds tid justert til å skulle vare i 19 år pga. lavere trafikkmengde enn forventet. Og da arbeidene i Mettedalen litt senere viste seg å bli dyrere enn beregnet, ble det gitt mulighet til å forlenge innkrevingen ytterligere ett år.


Slik så det ut før og sånn ble det etterpå

Her er noen synlige bevis på hva Namdalsprosjektet har betydd for utviklinga av Namsos.

 

Innkrevinga kunne med andre ord vart til årsskiftet 2022–23. Når det kan settes sluttdato allerede nå i helga, etter 16 år og tre måneder, er det ikke minst fordi trafikken etter hvert ble høyere enn den var i starten, fordi renteutgiftene i prosjektet ble mye lavere enn beregnet – og fordi det ble innført heldøgnsinnkreving fra september 2017.

Det siste bestemte et nesten enstemmig kommunestyre i Namsos i juni 2017. Flertallet valgte å gjøre det fordi hele bompengeinnkrevinga i Norge skal gjøres om. Det betyr betydelige investeringer, som blir delt utover på samtlige bomselskaper i hele landet. Det ville med andre ord bli lagt en betydelig ekstra kostnad på Namdal bomveiselskap også, om vi ikke hadde blitt ferdige med innkrevingen før investeringen i nytt system gjøres.

Økte kostnader for Namdal bomveiselskap ville selvsagt ha betydd forlenget innkrevingstid og samlet sett økte utgifter for hver enkelt.

I dag vet vi for øvrig at det er blitt betydelige utfordringer i anbudsprosessen for det nye bominnkrevingssystemet, og i april starter en rettssak mellom IBM og Samferdselsdepartementet. Rettssaken er ventet å vare i rundt tre måneder. Kostnadene ved en slik prosess kommer også til å bli lagt på de eksisterende bomselskapene.

Så vi kan etter mitt skjønn trygt slå fast at det var lurt å «speede opp» innsamlingen, slik at Namdal bomveiselskap slipper å ta det som ville blitt vår del av de ekstra kostnadene den konfliktfylte innføringen av et nytt bomsystem pålegger landets bomselskaper.

Men selv om innsamlingsperioden i Namdalsprosjektet ble kortere enn forventet; 16 år og tre måneder er en lang periode. Så lang at de yngste blant oss ikke vet hvordan Namsos så ut før Namdalsprosjektet. Og uansett holdning til prosjektet i sin tid – jeg vil tro at de fleste ser at Namsos har utviklet seg i en svært positiv retning gjennom Namdalsprosjektet.

Spleiselaget har blant annet gitt oss:

• Ny innfartsveg til Namsos fra Spillum – vest for Nausthaugen med ny bru over Namsen til Tiendeholmen.

• Strekningen Lænd–Sørenget ble løftet fram som prosjekt –fikk ekstra finansiering og ble realisert langt tidligere enn forventet.

• Utbedringer i Henningskaret (Halsbrekka)

• Utbedringer i Hovikberga

• Gang- og sykkelveg til flyplassen

• En del kommunale prosjekter– f.eks. veg i Kattmarka

• Høknes–Orient

• Orient–Toddum

Søndag markeres det fullførte spleiselaget med kake fra Namdal bomveiselskap ved Namdalsmuseet, og Namsos blir en bomfri kommune. Innbyggerne i og gjestende til Namsos fortjener takk og vel overstått 16 års spleiselag for bedre veiløsninger i og rundt Namsos!