Ola ble tilhenger

Han var for bompenger da Namdalsprosjektet ble etablert. Ola Larsen står fortsatt ved at det var riktig at ble et spleiselag.

FOR: Ola Larsen mener Namsosbrua har bidratt til oppblomstringa av næringsaktivitet og etableringer på Spillum. 

Namdalsprosjektet har bidratt til verdiskapning.

NAMDALSAVISA

Se deg rundt, se hvor fint det har blitt i og rundt Namsos takket være Namdalsprosjektet og bomringen. Jeg er stolt av å vise fram hva bompengene har gitt oss, sier Ola Larsen.