Håper felles satsing vil styrke deltakelsen blant jentene

Tar grep for å hindre frafall i jentefotball

I tråd med NFF sitt ønske – håper bydelsserieutvalget å få på plass egne jenteserier også i yngre årsklasser. Gullvikmoen IL er blant klubbene som har tatt grep for å styrke jentenes posisjon på fotballbanen.

ANTALL JENTESPILLERE MANGEDOBLET: Nora Ramstad (til v.) og Mathilde Sæther Leinan trives på fotballtrening med lagvenninnene i Gullvikmoen IL. Siden nyttår har 15–20 ivrige fotballjenter i årskullene 2010–2011 ukentlig hatt treninger i gymsalen på Vestbyen skole. Sammenliknet med fjorårets deltakelse i samme aldersgruppe – er antall spillere mangedoblet.  Foto: PÅL MORTEN SKARET

Det er viktig at jenter får spille med jenter. Det gir en større trygghet.

Torben Johannessen, trener i Gullvikmoen IL
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Felles mixlag bestående av både jenter og gutter har vært standarden i knøtt- og minifotball i de fleste idrettslag lokalt. Erfaringer med lav deltakelse og stort frafall blant jentene i de yngste årsklassene – har gjort at Gullvikmoen IL har valgt å gå nye veger før årets sesong.