Grove beskyldninger

Replikk
NAMDALSAVISA

Namdalsavisa har i løpet av to artikler den 15. og 20. mars kommet med flere uriktige påstander og feilsitater som berører Kristin Bøhle og Nasjonal digital læringsarena (NDLA).

Undertegnende har aldri sagt eller skrevet at norsk oppdrettslaks i salg er genmodifisert, og har heller ikke vært i konflikt med Veterinærinstituttet. Namdalsavisa har klippet og publisert feilaktige utsagn fra Fiskeribladet uten å sjekke kilder og fakta.

NA-journalisten Sturla Nordbøe ringte meg da han hadde sett det første oppslaget i Fiskeribladet. Jeg hadde ikke tid til å prate, men forklarte at jeg nylig hadde fått en telefon fra en journalist i Fiskeribladet mens jeg var på skitur, og at jeg ikke ante at det skulle bli en artikkel av den korte samtalen. Jeg bad også NA-journalisten om å sende meg en e-post fordi jeg gjerne ville se artikkelen, men jeg mottok ingen e-poster fra NA og Fiskeribladet. Verken Fiskeribladet eller NA varslet meg om at det skulle skrives en artikkel og jeg fikk ingen mulighet til å lese gjennom og fjerne feilsitatene som kom på trykk.

Det kan virke som om de som kritiserer NDLA-siden om Genetisk forurensing ikke har lest den, men kritiserer noe de har blitt fortalt. Fiskeribladet bruker ord som vranglære, fake news, usannheter, rystende osv., samtidig som de nekter for at slik forskning har funnet sted i Norge. Faktum er at det i en periode ble forsket på å sette inn ulike veksthormon-gen, (også fra menneske, rotte og ishavsflyndre) for å se om laksen kunne vokse raskere. Dette var grunnforskning som foregikk i svært mange land, inkl. Norge, men var ikke støttet av oppdrettsnæringa.

Fiskeribladet skriver at jeg nekter å oppgi kildene. Det er ikke riktig, men siden det er ni år siden jeg skrev denne fagressursen for NDLA, og jeg ble oppringt mens jeg var på skitur, husket jeg verken formuleringene i artikkelen eller kildene på stående fot. Det finnes rikelig med kilder som viser at denne forskningen fant sted.

I tillegg til mange presseoppslag er det blant annet skrevet en masteroppgave om forskningen med tittelen: «Våte drømmer. Konstruksjonen av en genetisk modifisert fisk i Norge på 1980-tallet.» Forskeren bak oppgaven er Terje Finstad ved NTNU.

Fiskeribladet ser ut til å fornekte at genmodifisering av laks har foregått i Norge, men denne grunnforskningen foregikk i svært mange land. Hadde NA sjekket flere kilder i saken kunne dette enkelt ha blitt avdekket.