Koss foreslås i idrettsstyret

Svein Molleklev er foreslått til ny idrettspresident, mens Johann Olav Koss er foreslått som 2. visepresident for Norges Idrettsforbund.

I styret: Johann Olav Koss er foreslått som 2. visepresident i Norges Idrettsforbund.   Foto: Svein-Tore Hovd

NAMDALSAVISA

OSLO: Det har vært knyttet stor interesse til hvem som blir foreslått til ny idrettspresident, og hvilke medlemmer som skal være med i det nye idrettsstyret.

Valgkomiteens leder Anne Irene Myhr la fram komiteens innstilling under en pressekonferanse fredag formiddag, og Svein Molleklev er valgkomiteens forslag til ny idrettspresident. Den store overraskelsen for mange var utvilsomt at OL-kongen fra Lillehammer-lekene i 1994, Johann Olav Koss nå er foreslått i idrettsstyret, som 2. visepresident.

Også tidligere Nord-Trøndelag fylke er representert i forslaget til nytt styre, da Ole Jørstad fra Levanger er foreslått.

- Vi har brukt mye tid, og vi mener å ha funnet et styre som speiler medlemsmassen i norsk idrett, sa Anne Irene Myhr da hun presenterte forslaget til nytt styre. Hun påpekte at det er kjønnsbalanse i det foreslåtte styret, og mange medlemmer som er under 31 år.

Hun fortalte at man hadde lagt følgende kriterier til valg av kandidater til idrettsstyret:

  • Strategisk orientert styre
  • Komplementær kompetanse
  • Teamarbeid
  • Sette idrettspolitikk på dagsorden
  • Idrettens verdigrunnlag nasjonalt og internasjonalt

Dette er forslaget til nytt idrettsstyre:


President: Svein Molleklev

  1. visepresident: Elisabeth Faret
  2. visepresident: Johan Olav Koss

Styremedlemmer:

Sebastian Henriksen,  Sara Stokken Rott, Sondre Sande Gullord, Zaineb Al Samarai, Ole Jørstad, Vibecke Sørensen, Astrid Strandbu, Erik Unaas.